{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Beware of Purchase scams / Gwyliwch allan am Sgamiau prynu


Criminals often target online shoppers during November especially with Black Friday and Cyber Monday around the corner!

Purchase scams take place online when criminals trick people into paying for goods and services that don’t exist.

They often advertise on auction sites or social media, with images taken from genuine sellers’ to convince you they’re the real deal.

Remember to always be wary of “too good to be true” deals.

How to spot a purchase scam:

⚠️You’re offered a heavily discounted or considerably cheaper than usual service or product. The deal sounds too good to be true.

⚠️You’re asked to pay by bank transfer instead of using the online platform’s secure payment options.

⚠️You receive a fake email receipt/invoice that appears to be from the website you’ve purchased from or the payment service used to make your purchase – the email address domain doesn’t match that of the genuine sender’s.

⚠️The website that you’re purchasing from was only launched days/weeks ago.

 

Mae troseddwyr yn aml yn targedu siopwyr ar-lein yn ystod mis Tachwedd yn enwedig hefo Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber rownd y gornel!

Mae sgamiau prynu yn digwydd ar-lein pan fydd troseddwyr yn twyllo pobl i dalu am nwyddau a gwasanaethau sydd ddim yn bodoli.

 Maent yn aml yn hysbysebu ar wefannau ocsiwn neu gyfryngau cymdeithasol, gyda delweddau wedi'u cymryd gan werthwyr dilys i'ch twyllo. 

Gwyliwch allan am fargeinion “rhy dda i fod yn wir”.

Sut i adnabod sgam prynu: 

⚠️ Rydych wedi cael cynnig gwasanaeth neu gynnyrch sydd wedi ei ostwng yn sylweddol, sydd lawer yn rhatach na'r arfer. Mae'r fargen yn swnio'n rhy dda i fod yn wir! 

⚠️Gofynnir i chi dalu drwy drosglwyddiad banc yn lle defnyddio opsiynau talu diogel y platfform ar-lein. 

⚠️ Rydych chi'n derbyn derbynneb / anfoneb e-bost ffug yr ymddengys ei bod o'r wefan rydych chi wedi'i phrynu ohoni neu'r gwasanaeth talu a ddefnyddiwyd i wneud eich pryniant - ond nid yw'r parth cyfeiriad e-bost yn cyfateb i rai'r anfonwr dilys. 

⚠️ Dim ond ddyddiau / wythnosau yn ôl y lansiwyd y wefan rydych chi'n prynu ohoni.


Reply to this message
Message Sent By
Dewi Owen
(North Wales Police, Cyber Crime Officer, North Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials