{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Lottery Scams / Twyll Loteri


Action Fraud have reported a dramatic increase in Advance Fee Lottery Frauds over recent months. Over £925,000 has been lost by victims over the last 6 months. 

Victims have reported losing an average of just over £1,500 with 70% of victims aged 50 or over.

Lottery fraud occurs when criminals use fake messages and calls to convince a person that they have won a lottery or a prize draw. The victim is then informed that they will need to pay an advance “fee” in order to receive the winnings.

STOP: Unsolicited offers of large sums of money in return for a small upfront payment should always raise a red flag. Taking a moment to stop and think before parting with your money or information could keep you safe.

CHALLENGE: Could it be fake? After all, you can’t win a prize in a competition you didn’t enter. Remember, it’s ok to reject, refuse or ignore any requests. Only criminals will try to rush or panic you. 

PROTECT: Contact your bank immediately if you think you’ve fallen for a scam and report it to Action Fraud.

 

Mae Action Fraud wedi nodi cynnydd dramatig mewn Twyll Loteri - Ffioedd Ymlaen Llaw dros y misoedd diwethaf. Mae dioddefwyr wedi colli dros £925,000 dros y 6mis diwethaf.

Mae’r dioddefwyr wedi adrodd eu bod wedi colli ychydig dros £1,500 ar gyfartaledd gyda 70% o ddioddefwyr dros 50oed.

Mae twyll loteri yn digwydd pan fydd troseddwyr yn defnyddio negeseuon a galwadau ffug i argyhoeddi person ei bod wedi ennill loteri neu raffl. Yna honnir fod angen talu “ffi” ymlaen llaw er mwyn derbyn yr enillion.

ARHOSWCH: Dylai cynigion o symiau mawr o arian mewn cyfnewid am daliad bach ymlaen llaw godi amheuon pob amser. Gallai cymryd eiliad i stopio a meddwl cyn gwahanu gyda'ch arian neu eich gwybodaeth bersonol eich cadw'n ddiogel.

HERIWCH: A allai fod yn ffug? Wedi'r cyfan, ni allwch ennill gwobr mewn cystadleuaeth na wnaethoch gystadlu ynddi yn y lle cyntaf. Cofiwch, mae'n iawn gwrthod neu anwybyddu unrhyw geisiadau. Dim ond troseddwyr fydd yn ceisio eich rhuthro neu eich rhoi o dan bwysau.

DIOGELWCH: Cysylltwch â'ch banc ar unwaith os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi disgyn am sgam ac riportiwch i Action Fraud.


Reply to this message
Message Sent By
Dewi Owen
(North Wales Police, Cyber Crime Officer, North Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials