{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

Black Friday and Cyber Monday / Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber


Black Friday and Cyber Monday are great opportunities to grab a bargain. 

However, criminals take advantage of our keenness to bag a bargain to scam us. 

Remember to avoid those who encourage/push you to make payments outside of normal secure payment options.

⚠️Do your research and read online reviews to check websites and sellers are genuine

⚠️Where possible, use a credit card when making purchases over £100 and up to £30,000 as you receive protection under Section 75 of the Credit Consumer Act.

You could get your money back if:

The product or service is faulty

The company you bought the product or service from breaks their contract with you

The company you bought the product or service from does not deliver what they have promised.

 

Mae Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber yn gyfleoedd gwych i fachu bargen. 

Ond mae troseddwyr yn manteisio ar ein brwdfrydedd i fachu bargen i'n twyllo. 

Cofiwch osgoi'r rhai sy'n eich annog neu’ch gwthio i wneud taliadau y tu allan i opsiynau talu diogel arferol gwefannau.

⚠️ Gwnewch eich ymchwil a darllenwch adolygiadau ar-lein i wirio bod gwefannau a gwerthwyr yn ddilys

⚠️ Lle bo modd, defnyddiwch gerdyn credyd wrth brynu dros £100 a hyd at £ 30,000 achos bydd eich taliadau yn cael eu gwarchod o dan Adran 75 o'r Ddeddf Credyd Defnyddiwr. 

Gallech gael eich arian yn ôl os: 

Mae'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn ddiffygiol 

Mae'r cwmni y gwnaethoch chi brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ganddynt yn torri eu contract gyda chi 

Tydi’r cwmni y gwnaethoch chi brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth ganddynt ddim yn cyflawni'r hyn maen nhw wedi'i addo.


Reply to this message
Message Sent By
Dewi Owen
(North Wales Police, Cyber Crime Officer, North Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials